De Brasil Brave Challenge is een inititiatief van Stichting Kinderfonds Admiraal Siqueira (SKAS)