Het Doel

Sponsor onze deelnemers en steun de Remer foundation

Sponsorwerving

0
Naar het goede doel

Iedere deelnemer aan de Brasil Brave Challenge werft zijn
eigen sponsoren en streeft er naar om € 4.000 sponsorgeld op te halen.
Dit sponsorgeld komt 100% ten goede aan de opvang van
verwaarloosde en mishandelde kinderen in Brazilië. (Remer
foundation).

De sponsoren betalen rechtstreeks op een sponsor-rekening.
De opbrengsten worden openbaar gepubliceerd. Er blijft dus
NIETS “aan de strijkstok” hangen!

Met een goede aanpak, is sponsorwerving niet lastig. Wij
helpen je aan de juiste “tools”. Zo wordt het werven een leuke
uitdaging en voorbereiding op je fantastische challenge in
Brazilië.

REMER Foundation

Ondersteund door

Stichting Kinderfonds Admiraal Sequeira

REMER wil Braziliaanse kinderen in de meest ellendige en
uitzichtloze omstandigheden een toekomst bieden.
De aanpak van REMER verschilt binnen en buiten de stad:
In de krottenwijken van Rio de Janeiro is het werk van REMER
gericht op het vermijden van de stap naar drugshandel en –
gebruik, door sport en educatie aan te bieden.
Buiten Rio, in de staat Minas Gerais, verzorgt REMER opvang en
ontwikkeling van verwaarloosde en mishandelde kinderen.

Robert Smits

REMER is in 1988 opgericht als een organisatie voor
straatkinderen. De initiatiefnemer is de Nederlander
Robert Smits, nog steeds de drijvende kracht binnen
REMER.

Stichting Kinderfonds Admiraal Siqueira (SKAS)

De organisatie van dit fantastische evenement is in handen
van de Nederlandse “Stichting Kinderfonds Admiraal
Siqueira”.

Missie:

 • Steun kansarme kinderen in derde wereld landen

 

Doelstelling:

 • Het financieel ondersteunen van de ontwikkeling van
  kansarme kinderen en voorts al hetgeen met een en
  ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
  bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  De stichting beoogt met genoemde doelstelling het
  algemeen belang en beoogt niet het maken van winst

 

ANBI status: Ja (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling)

Meer informatie?